"To samo słońce i księżyc nam świeci, dlaczego przedszkole nie dla wszystkich dzieci?"
-

pod takim tytułem  niepubliczne Domowe Przedszkole Bis w Wasilkowie realizowało w roku szkolnym 2010/2011 projekt w ramach umowy nr : POKL. 09.01.01 - 20 - 170/ 10 - 00. Projekt realizowany był z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2010r. do 31.08.2011r. i był on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, przede wszystkim z terenu gminy Wasilków. Wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem pracowników i specjalistów w roku szkolnym 2010/2011 pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Przedszkole pracuje w godz. 6.30 - 17.30. Aby skutecznie prowadzić edukację w przedszkolu zatrudniony jest wykwalifikowany personel. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Prowadzą,  także zajęcia dodatkowe:  koło plastyczne, terapia ręki, ZUMBA. Zostały zatrudnione dodatkowe osoby do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, języka francuskiego i rytmiki. W celu odpowiedzi na potrzeby dzieci współpracujemy ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz fizjoterapeutą.

Zapewniamy:

  • Małe kameralne grupy
  • Miły, wykwalifikowany personel oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.
  • Realizujemy podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN
  • Wspieramy równość szans płci poprzez równościowy profil przedszkola, gdyż w programie i sposobie kształcenia są uwzględniane treści związane z równością szans kobiet i mężczyzn. Nasi nauczyciele przygotowani są do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu dziewczynek i chłopców (bez względu na wyznanie, pochodzenie, status społeczny, niepełnosprawność) do każdego rodzaju zajęć.
  • Domowe Przedszkole Bis jest objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "BŁĘKITNY DELFIN"  w Wasilkowie.
Przedszkole posiada własną kuchnię. W „Domowym Przedszkolu Bis” przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki domowe . Zapraszamy dzieci na diecie ogólnej, bezmlecznej, bezjajecznej, oraz bezglutenowej!


Uwaga Rodzice!!!

Czesne w Domowym Przedszkolu Bis w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić - 505 zł
(płatne do 10 - go każdego miesiąca)

Wpisowe (jednorazowe i bezzwrotne) - 200 zł 

W CZESNE WLICZONE JEST PEŁNE WYŻYWIENIE


W razie nieobecności dziecka stawka żywieniowa jest odliczana w następnym miesiącu.

Zajęcia dodatkowe gwarantowane w cenie:
- religia
- język angielski
- język francuski
- rytmika
- arteterapia
- koło plastyczne "Kolorki"
- koło kulinarne "Mały Kucharz"
- edukacja ekologiczna
- zajęcia ruchowe według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- terapia ręki
- zajęcia muzyczno - ruchowe
- konsultacje pedagogiczne

Zajęcia dodatkowo płatne dla zainteresowanych rodziców
- zajęcia logopedyczne (30 min.)
- gimnastyka korekcyjna
- zumba

Dodatkowo (bezpłatnie) obchodzimy urodziny naszych podopiecznych.

Gwarantujemy -  w cenie - dziennie 4 prawdziwe domowe posiłki, przygotowane we własanej kuchni:
- śniadanie 9.00
- obiad 11.30
- I podwieczorek 14.30
- II podwieczorek 16.30

HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY - otrzymacie Państwo zniżkę na podstawie dostarczonych dokumentów (prosimy o dostarczenie wychowawcom grup Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu potwierdzającego zameldowanie dziecka na terenie Gminy Wasilków)

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu:
                        604 345 181

(c) BV Sp. z o.o.   hosting: Szu.pl